Logo

Praca z orzeczeniami w Systemie Legalis

Room type

Permanent

This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

  1. Przekrojowe sposoby pracy ze zbiorem orzeczeń
  2. Indeks haseł a orzeczenia
  3. Orzeczenie a akt prawny
  4. Wyszukiwanie orzeczeń
  5. Sposoby prezentacji wyników wyszukiwania
  6. Praca z metryką orzeczenia

Paweł Łopatka

Specjalista ds. szkoleń i wdrożeń. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu obsługi produktów elektronicznych Wydawnictwa C.H.Beck, m.in. Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz oprogramowania do zarządzania kancelarią prawną - System Iuscase. Prowadzi szkolenia stacjonarne, zdalne za pomocą aplikacji MS Teams i ClickMeeting oraz cykl webinarów z najlepszych strategii wykorzystania Systemu Legalis w pracy prawników. Ponadto realizuje warsztaty dotyczące optymalnego posługiwania się MS Excel w urzędach i firmach.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowego Studium Informatyki oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku technologia informacyjna. Trener i egzaminator European Computer Competence Certificate.